Mikrobiyota

İnsan vücudu için, çoğunluğunu bakterilerin oluşturduğu mantar, virüs ve diğer tek hücrelileri içeren çeşitli mikroorganizmaların bir denge içinde ve yoğun olarak yaşadığı bir organizmadır dersek abartmamış oluruz. Bu bağlamda patojen ve patojen olmayan bu mikroorganizma toplulukları normal şartlarda, bizim uyumlu ve dengeli bir yaşam sürdürebilmemiz için mutlak olarak gereklidir.
Bu mikroorganizmaların tamamına "Mikrobiyota" ve bu mikrobiyota topluluğunun toplam genetik yapısına "Mikrobiyom" denilmektedir. Mikrobiyomdaki genlerin sayısı ise, insan genomundaki genlerin sayısından 150 kat daha fazla. Mikrobiyota içindeki toplam mikroorganizma sayısının 100 trilyon kadar olduğu ve toplam ağırlıklarının 2-3 kg civarında olduğu belirtilmektedir. Mikrobiyota bakterilerinin sayısı, bizim kendi hücrelerimizin sayısından 10 kat daha fazla olduğu çeşitli yayınlarda yazılmıştır. Vücudumuzda kendi hücrelerimizden ve genlerimizden kat kat fazla bakteri hücresi ve geni bulunduğunu gerçeği göz önüne alındığından, aslında biz % 10 insan, % 90 bakteri yapısındayız denebilir.

İnsan mikrobiyotası deri, üreme organları, solunum ve en çok da bağırsak sisteminde yerleşmiştir. Bağırsaklarımız geniş yüzey alanı ve mikroorganizmalar için zengin besin maddeleri içermesi sebebiyle vücudumuzdaki en yoğun ve en çeşitli mikroorganizma topluluğunu barındırmaktadır. Sağlıklı bireylerde çok sayı ve çeşitte mikroorganizma içeren mikrobiyota, doğumdan hemen sonra doğal yollardan yerleşerek oluşmaya başlar. Beslenme, genetik yapı, yaş ve yaşanılan coğrafik bölgeye göre değişiklik gösterir.

Bağırsak mikrobiyotası; nörolojik, fizyolojik, metabolik ve bağışıklık sistemimiz üzerinde oldukça karmaşık ve aktif görevler üstlenmektedir. Bağırsak bakterileri tarafından gerçekleştirilen birçok kimyasal reaksiyon önemli rol oynar. Bu sayede insanın kendi başına sindiremediği bileşikler bakteriler tarafından sindirilir.

En Güncel Yayınlarda Bozulmuş Bağırsak Mikrobiyotası Dengesi ( Disbiyozis )'nin Aşağıdaki Hastalıklarla İlişkili Olduğu Belirtilmektedir:
Leaky Gut (Geçirken Bağırsak Sendromu)
Diyabet, Obezite, Metabolik Sendrom
Alerjik hastalıklar (Rinit,Astım,Atopik egzema)
Fonksiyonel bağırsak hastalıkları (iritabl bağırsak sendromu)
Enflamatuar bağırsak hastalığı
Otizm, Depresyon, Anksiyete bozukluğu
Romatoid artrit, Alkolik olmayan karaciğer hastalığı
Kolon kanseri