Anka Biyoteknoloji

"Bilim ve İnovasyonla yaşamları zenginleştirir"

Şirketimiz, 2012 yılının Mayıs ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknogirişim Sermayesi Desteği (TGSD)’ini alarak kurulmuştur.
Ar&Ge faaliyetleri kapsamında ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) tabanlı kitlerin geliştirilmesi ve üretilmesi yer almaktadır.
AnkaLisa® ELISA Kitleri
Özgün Antikorlar Kullanılarak Geliştirilen Kitler
Kalite Kontrolü
Yapılmış Ürünler
Stabilize Edilmiş ve Kullanıma Hazır Reaktifler
Anka Biyoteknoloji

ELISA TESTLERİN KULLANIM ALANLARI

Şirketimiz, araştırma ve rutinde kullanılan imünoloji tabanlı kitlerin geliştirilmesi ve üretilmesine odaklanmıştır.Bu bağlamda; ilaç firmaları, bu konuda çalışan ve çalışmayı arzulayan bilim camiası ile bu alandaki ilgili bölüm ve enstitülerle çalışmayı hedeflemektedir. Şimdilik sadece Medikal Teşhis için rutin ve araştırmaya dönük bazı kitleri geliştirmeye odaklanmış olsa da, süreç içerisinde, aşağıda belirtilen ELISA tabanlı kitlerin kullanıldığı alanların bazılarında da çalışmalarına devam edecektir.
Adli Tıp
Medikal Teşhis
Terapötik İzleme
Endüstri
Gıda Güvenliği
Çevre
Su kültürü
Tarımcılık
Kan Bankası
Ordu/Biyosavunma
Hayvan Sağlığı

Hakkımızda

Şirketimiz, 2012 yılının Mayıs ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknogirişim Sermayesi Desteği (TGSD)’ini alarak kurulmuştur.
Ar&Ge faaliyetlerine Ankara’daki Gazi Teknopark’da devam etmektedir
Başta İnsan sağlığı için rutin ve araştırmaya dönük diyagnostik kitler olmasına rağmen, süreç içerisinde veterinerlik, tarım, gıda, çevre gibi alanlarda da portföyünü geliştirmek için çalışmalar yapacaktır.
Mikrobiyoloji'nin veya daha genel bir kavram olarak Biyoloji Biliminin yeniden keşfi olarak görmekte ve yaşadığımız bu yüzyıla çok önemli etkisinin olacağı bilinciyle hareket etmektedir.
TGSD kapsamındaki proje, temel çerçevede başarılı bir şekilde tamamlanmış olup, Temmuz 2014 itibari ile de Tübitak Teydeb tarafından yeni bir proje ile desteklenmeye başlanmış ve bu proje de başarıyla tamamlanmıştır.
Ar&Ge faaliyetleri kapsamında ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) tabanlı kitlerin geliştirilmesi ve üretilmesi yer almaktadır.
Şirketimiz 5 yıldan fazla bir süredir Mikrobiyota konusunda da çalışmalarını ve bilimsel ile endüstriyel aktivitelerini sürdürmektedir.
Mikrobiyota/Mikrobiyom konusunda şirketimiz; hem teşhis, hem de tedavi için kullanılacak araştırmalar ile teknolojiler konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Are you ready? Join our global community now.