Hakkımızda

Şirketimiz, 2012 yılının Mayıs ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknogirişim Sermayesi Desteği (TGSD)’ini alarak kurulmuştur.2012 yılının Eylül ayından beridir de Ar&Ge faaliyetlerine Ankara’daki Gazi Teknopark’da devam etmektedir.TGSD kapsamındaki proje, temel çerçevede başarılı bir şekilde tamamlanmış olup, Temmuz 2014 itibari ile de Tübitak Teydeb tarafından yeni bir proje ile desteklenmeye başlanmış ve bu proje de başarıyla tamamlanmıştır. Şirketimiz ayrıca öz kaynakları ile de kesintisiz bir şekilde Ar&Ge projelerine devam etmektedir.
Ar&Ge faaliyetleri kapsamında ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) tabanlı kitlerin geliştirilmesi ve üretilmesi yer almaktadır. Bu bağlamda başta İnsan sağlığı için rutin ve araştırmaya dönük diyagnostik kitler olmasına rağmen, süreç içerisinde veterinerlik, tarım, gıda, çevre gibi alanlarda da portföyünü geliştirmek için çalışmalar yapacaktır. Süreç içerisinde ayrıca bu kitlerde kullanılan bazı ana ham maddelerin de geliştirilmesi ve üretilmesi hedeflenmektedir.
Şirketimiz 5 yıldan fazla bir süredir Mikrobiyota konusunda da çalışmalarını ve bilimsel ile endüstriyel aktivitelerini sürdürmektedir. Şirketimiz Mikrobiyota/Mikrobiyom konusunu; Mikrobiyoloji'nin veya daha genel bir kavram olarak Biyoloji Biliminin yeniden keşfi olarak görmekte ve yaşadığımız bu yüzyıla çok önemli etkisinin olacağı bilinciyle hareket etmektedir. Mikrobiyota/Mikrobiyom konusunda şirketimiz; hem teşhis, hem de tedavi için kullanılacak araştırmalar ile teknolojiler konusunda çalışmalarına devam etmektedir.
Şirketimizin şimdilik sadece Araştırma olarak ilgilendiği bir başka Biyoteknoloji alanı ise Mikroalg’lerdir. Şirketimiz bu alanda da proje tabanlı çalışmaya devam etmektedir ve şimdilik sadece Araştırma faaliyetleri yapmasına rağmen süreç içerisinde mikroagler ile ilgili de ürün geliştirme ve sonrasında da üretim yapmayı hedeflemektedir.