Çalışma Alanlarımız

Şirketimiz, araştırma ve rutinde kullanılan imünoloji tabanlı kitlerin geliştirilmesi ve üretilmesine odaklanmıştır.Bu bağlamda; ilaç firmaları, bu konuda çalışan ve çalışmayı arzulayan bilim camiası ile bu alandaki ilgili bölüm ve enstitülerle çalışmayı hedeflemektedir. Şimdilik sadece Medikal Teşhis için rutin ve araştırmaya dönük bazı kitleri geliştirmeye odaklanmış olsa da, süreç içerisinde, aşağıda belirtilen ELISA tabanlı kitlerin kullanıldığı alanların bazılarında da çalışmalarına devam edecektir.

ELISA TESTLERİN KULLANIM ALANLARI

Adli Tıp
Medikal Teşhis
Terapötik İzleme
Ordu/Biyosavunma
Çevre
Endüstri
Su kültürü
Gıda Güvenliği
Tarımcılık
Hayvan Sağlığı
Kan Bankası

ELISA tabanlı teslerin birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir:

ELISA TESTLERİN AVANTAJLARI

Temelde iyi bilinen bir teknoloji
Miyadı uzun ve bu sürede çok stabil
Başlangıç yatırım ve Üretim maliyetleri düşük
Görece üretimi kolay testler
Yapısı sağlam: Soğuk depo yeterli
Düşük Maliyet
Kullanımı kolay ve kullanımı için kısa bir eğitim gerekli
Üretim Scale-up’ı için gerekli olan zaman kısa